PGS.TS Lê Văn Năm
  • Chuyên Gia: Chăn nuôi - Thú y
phó giáo su tiến sĩ Đậu Ngọc Hào
  • Chuyên Gia: Chăn nuôi - Thú Y
PGS.TS NGUYỄN HUY ĐIỀN
  • Chuyên Gia: Nuôi trồng thủy sản
TS BÙI QUANG TỀ
  • Chuyên Gia: Nuôi trồng thủy sản
PGS.TS Đào Trọng Tứ
  • Chuyên Gia: BVMT tài nguyên nước
PGS.TS Đặng Tùng Hoa
  • Chuyên Gia: Lâm nghiệp và Môi trường